Overslaan en naar de inhoud gaan

Fraudebeleid

Fraudebeleid

Verzekeren is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Laponder Assuradeuren heeft vertrouwen in haar klanten. Toch zijn er helaas mensen die dit vertrouwen beschamen. Bijvoorbeeld mensen die bij een schade meer claimen dan werkelijk het geval is, die liegen over de oorzaak of die bewust een nota vervalsen. Fraude verhoogt de druk op de premies. Dat is niet alleen merkbaar voor die frauderende klant, maar vooral voor het overgrote deel van onze klanten: mensen die nooit frauderen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij Laponder Assuradeuren staat de klant centraal. Dat betekent dat Laponder Assuradeuren vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid misstanden wil aanpakken, zodat de producten voor onze klanten betaalbaar blijven. Laponder Assuradeuren neemt daarom voorzorgsmaatregelen om verzekeringsfraude te voorkomen en te beheersen.

Fraudeprotocol

Ook vanuit het Verbond van Verzekeraars wordt fraude actief aangepakt. Laponder Assuradeuren volgt het fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars. Hiermee verplicht Laponder Assuradeuren zich een actief beleid te voeren om fraude te voorkomen.

Fraudebeleid van Laponder Assuradeuren

De medewerkers van Laponder Assuradeuren pakken signalen van fraude of misbruik actief op. Voorbeelden van fraude zijn:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie
 • Liegen over de oorzaak
 • Het veranderen van bedragen op nota’s of facturen
 • Meer claimen dan de echte schade
 • Een afgewezen schade nogmaals claimen

Opsporing fraude

Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims voeren wij een aantal controles uit. Daarbij kan het soms noodzakelijk zijn om nader onderzoek te doen. Hierbij moeten wij ons houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van fraude.Wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude informeren wij de betreffende verzekeraar. Zij zullen het onderzoek dan overnemen.

Maatregelen bij fraude

Is er sprake van fraude, dan wordt er volgens de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars en afspraken hierover met het Openbaar Ministerie, in principe aangifte gedaan bij de politie. Wanneer fraude is vastgesteld worden fraudeurs geregistreerd in de interne en externe databanken.

Is er sprake is van fraude, dan nemen wij een aantal maatregelen, zoals:

 • De schade wordt niet vergoed of – als er betaald is – teruggevorderd
 • Opzegging van de verzekering. Dat kan ook gelden voor andere verzekeringen die bij ons lopen.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst
 • De verzekeraar plaatst de fraudeur op een interne incidentenlijst
 • We melden fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het protocol incidentwaarschuwingssysteem financiële instellingen
 • Aangifte bij de politie