Overslaan en naar de inhoud gaan

Schadeformulier

Schadeformulier

 • Huidige relatienummer verzekering en schadedatum
 • NAW verzekerde
 • omschrijving schade en toedracht
 • gegevens beschadigde of vermiste voorwerpen
 • reparatie mogelijkheden
 • de schade veroorzakers
 • aangifte en getuigen
 • bijlagen
Geeft een verplicht veld aan

Met dit formulier meldt u een schade aan of vermissing van uw eigendom. Het is een webformulier bestaande uit 8 stappen.

Bij een vermissing of diefstal van uw eigendom dient ten alle tijde aangifte te worden gedaan bij de politie of gemeente waar uw eigendom is verdwenen. Indien er sprake is van vermissing op vakantie en dit heeft plaatsgevonden in een accommodatie, dient er tevens aangifte te worden gedaan bij de exploitant van de accommodatie of de reisorganisatie. Zonder de aangifte is er geen recht op een uitkering. Daarnaast wordt de uitkering bij schade door vermissing/diefstal nooit eerder dan 30 dagen na vermissing aan u overgemaakt.

Vul alle stappen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt dat we u om een nadere toelichting moeten vragen wat de afhandeling onnodig kan vertragen.

We vragen u in dit formulier achtereenvolgens om:
 1. administratienummer verzekering en schadedatum;
 2. uw persoonlijke gegevens;
 3. een omschrijving van de schade en de toedracht;
 4. gegevens van de beschadigde of vermiste voorwerpen;
 5. reparatiemogelijkheden en eventueel de reparateur;
 6. de gegevens van de schadeveroorzaker;
 7. of er aangifte is gedaan en gegevens van eventuele getuigen;
 8. bijlagen, verklaring en indienen van de schademelding.

Daarnaast verzoeken wij u om de volgende gegevens mee te sturen met de schademelding: reparatienota, aangifte van vermissing/diefstal (van betrokken gemeente of politie), uitkeringsspecificatie van uw zorgverzekeraar. Deze gegevens kunt u up-loaden voor het versturen van de schademelding. Het meesturen van deze stukken zorgt ervoor dat wij uw schademelding snel kunnen afwikkelen. Zonder deze stukken kan het langer duren voordat de schade is afgewikkeld.

1. relatienummer verzekering en schadedatum


uw tussenpersoon

8 stappen


 1. administratienummer verzekering en schadedatum
 2. uw persoonlijke gegevens
 3. een omschrijving van de schade en de toedracht
 4. gegevens van de beschadigde of vermiste voorwerpen
 5. reparatiemogelijkheden en eventueel de reparateur
 6. de gegevens van de schadeveroorzaker
 7. of er aangifte is gedaan en gegevens van eventuele getuigen
 8. bijlagen, verklaring en indienen van de schademelding